Više od 25 godina iskustva

Pon-Sub: 08:00h - 16:00h

Radno vrijeme

Nazovite 061 268 710

Kontakt

Ugovor o servisiranju

Ugovor o redovnom održavanju / servisiranju Vaillant plinskih bojlera

U cilju pružanja kvalitetnije usluge i pronalska najboljeg rješenja za naše klijente, omogućili smo zaključivanje ugovora o redovnom održavanju/servisiranju plinskih bojlera Vaillant na period od godinu dana.

Ugovor o redovnom održavanju/servisiranju Vaillant plinskog bojlera predstavlja dodatnu sigurnost korisnika Vaillantovog uređaja. Kako za pravna, tako i za fizička lica ugovor o redovnom održavanju/servisiranju postavit će Vas u grupu prioriteta kada su u pitanju vremenski rokovi servisiranja, izlaska na teren, detekcije i otklanjanja kvara.

Ugovor o redovnom održavanju/servisiranju Vaillant plinskog bojlera obavezuje servis da na nivou od godinu dana, koliko traje ugovor:

snosi troškove izlaska na teren i konstatacije kvara,
da izvrši zamjenu rezervnog dijela (uključujuči i rezervni dio kao što je: elektronska ploča, pumpa, trosmjerni ventil, plinska armatura i sl.) bez naknade,
Izvrši Godišnji servis i to u terminu unaprijed dogovorenom sa klijentom, bez obzira na eventualne kvarove i intervencije tokom cijele godine i
da nakon izvršenog servisa izda zapisnik o redovnom servisiranju Vaillant plinskog bojlera.